vår ekspertise er å få team til å spille sammen

Hvordan ønsker du ledelsen og teamet ditt skal operere i din bedrift?

  • Som et jazzband?

  • Som et symfoniorkester?

  • Som en DJ?

  • Som et militærkorps?

Uansett hvor store eller små vi er, så er vi avhengig av å spille sammen for å oppnå gode resultater.

Uansett hvilken stil og form vi velger å spille etter, er vi til syvende og sist avhengige av å ha menneskene i bedriften med oss for å lykkes med det vi gjør. I Norge og verden i dag trenger vi å ta vare på våre ansatte, nå våre (harde) mål og være konkurransedyktig, tenke fremover og følge med i den skiftende verden rundt oss. Mange endringsprosesser er helt nødvendige akkurat nå og vi har ingen tid å miste, hvis vi fortsatt skal være relevante.

Så, hvordan kan vi få til disse endringene? Hvordan kan vi få til et sterkt samhold i prosessen uten at det føles som å skulle bestige et uoverstigelig ukjent fjell og uten at det skal koste deg unødig tid og penger?

Hvordan skal du finne frem i jungelen av konsulenter og vel-menende metoder og teknikker?

Når fundamentet er sterkt, når vi tuner inn på samme stemmetone, er det ubegrenset hvilke personlige forskjeller og ideer vi kan legge på bordet og improvisere med og samtidig spille på lag.
— Tune In Teams

Når vi ikke forstår de grunnleggende mentale prinsippene, som vi ser er like for alle oss mennesker, er det ikke rart det fort kan oppstå vanskelige situasjoner i møter og på arbeidsplassen.

Derfor spesialiserer Tune In Teams seg på nettopp det å bygge en solid grunnmur, et felles fundament å stå på, som ikke er personlig eller krever tidkrevende blottleggelse av hvert enkelt team-medlems personlige historie, men får gruppen til å tune inn til en felles forståelse fra innsiden og ut.

Dette fører til åpenhet, ydmykhet, kreativitet, klartenkthet, problemløsning og visjonært arbeid selv i tøffe og vanskelige tider.

slik kan en prosess med TIT se ut.jpg

Kontakt oss for å avtale en uformell prat om hva vi kan gjøre for deg og ditt/dine team.

Name *
Name
Aja Humm i Tune In Labs er ett unikt menneske og kursholder.
Hun får alle til å føle seg velkommen og vel.

Hun får en til å lykkes med felles mål, som gjør at vi kommer nærmere hverandre.

Når vi får et bedre forhold til hverandre, da lærer vi også å kjenne og forstå hverandre på en annen og bedre måte.
— Silje M Mathiesen, In store trainer i Specsavers

For deg som er litt mere interessert kan du her lese om kvalitative og kvantitative resultater samlet over en årrekke fra våre kollegaer og partnere i Boston. De jobber ut ifra samme forståelse som oss og fokuserer på Fortune 100 companies, hjelper enkelte start ups og veldedig virksomhet i samarbeid med The Gates Foundation i Kenya.